ALA - lipoic acid did not decrease brain or kidney mercury in rats exposed to mercury vapor

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ALA - lipoic acid did not decrease brain or kidney mercury in rats exposed to mercury vapor

Torstein
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12870874

ALA fjernet ikke kvikksølv fra rotte hjernen i dette forsøket.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ALA - lipoic acid did not decrease brain or kidney mercury in rats exposed to mercury vapor

TomBlom
Hei Torstein.

Kan man lese hele teksten noe sted? Prøvde så godt jeg kunne men var ute av stand til å finne hele teksten noe sted.

Mvh TomBlom
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ALA - lipoic acid did not decrease brain or kidney mercury in rats exposed to mercury vapor

Torstein
Hei TomBlom,

Jeg får heller ikke frem hele teksten.

For en tid tilbake (1 år eller 2), så fikk jeg frem mye mer tekst fra tilsvarende.
Så ble det stopp, kun slike utdrag, vet ikke hvorfor.

Kanskje de vil ha betalt?
Ser at de har en "kontakt adresse" hvor jeg kan spørre.
Jeg har per tidspunkt ikke kontaktet de.

Om du finner ut noe, gi en lyd.

Mvh
Torstein