Asbest drikkevann

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Asbest drikkevann

Gift
This post was updated on .
Kvikksølv samt blyforgiftning og andre tungmetaller utrolig interessant og hovedtema for dette forum. Jeg sporer alikevel litt av siden dette kanskje kan interissere da det også dreier seg om "forgifting" :

 Jeg har kommet over noe annet veldig interessant som kan være mulig forklaring bak serie kroniske helse-lidelser og autoimmune sykdommer. Jeg sier "mulig" siden alt for lite forskning er gjort her spesielt med tanke på autoimmune sykdommer og mulig årsaker. Som endel på forumet her ser jeg mer på autoimmune sykdommer som et symptom snarere enn årsak.

Asbest er en av verdens farligste substanser. Det utrolig skremmende er at fler hundre tusen nordmenn har blitt  utsatt over mange år for asbest i drikkevannet. Og nei dette er ikke noe konspirasjonsteori, men dokumenter og omtalt faktum. Vi snakker ikke om noen få asbestfibere, vi snakker i mange tilfeller om flere millioner asbestfibere pr liter. Vannkildene er nok rene for asbest, men det ble for mange år siden bygd ut svært mye asbestsementrør for å frakte drikkevannet i Norge.

Når asbest ble total forbudt på 80 tallet  så gjorde myndighetene ingen tiltak for å fjerne asbestsementrørene som fraktet vann. Rørene har bare sakte men sikkert blitt skiftet ut på grunn av at de har blitt for gamle og for slitt, hvor tror dere all asbesten havnet? Og flere hundre tusen får i dag asbest i drikkevannet.

Helsemyndigheter har gjort flere gigantiske tabber her etter min mening. De har avfeid problemet med at de har kun fokusert på tarmkreft, og selv her er det flere studier som faktisk viser økt sannsynlighet for tarmkreft. De har ikke gjort noen solide og troverdige studier for å kartlegge mulig sammenheng på asbest og type autoimmune sykdommer. Ny forskning i utlandet viser trolig sammenheng.

Problematikken er naturligvis at kreft alene ikke er noen god målestokk på helseproblemer. En substans kan medføre uendelig mye helseplager uten å gi kreft. Kreft er også kun typisk kun sluttstadiet på årevis sykdomstilstand.

 Helsemyndighetene har også ment at asbestfiberene er så små at de ikke er farlige, noe som nærmest er ren gjetning. De fant visstnok faktisk i tideligere studie betydelig med asbestfibere av en størrelse som anses som svært helsefarlig. Små asbestifbere kan trolig også tas opp av tarmen og fraktes rundt i kroppen, slike asbestfibere kan ende opp i hjerte posen, i hinden som går rundt indre organer og i lunge hinden samt flere andre steder i kroppen. Kroppens immunforsvar vil reagere på asbesten og kroppen går inn i en evig kamp mot asbestfiberene.

Nyere forskning tyder på at asbest i drikkevannet også kan skape auto immune sykdommer. Hele problematikken med asbest er jo at kroppen i svært liten grad kan bryte ned asbestfiberene. Utrolig mange mennesker nå, selv unge sliter med ekstrem utmattelse og rekke helseproblemer som leger ikke finner ut av. Legestanden har laget syptombåser de putter pasientene i og så gir de noen medisiner for å prøve å døyve symptomene. Det er på tide at de prøver å finne årsakene til disse sykdommene, tungmetaller og asbestfibere er her i alle fall to faktorer de burde gjort mye mer undersøkelser på.

Det finnes pr i dag ingen medisink test tiljenglig i helsesektoren bruk til å måle om man har vært utsatt for asbest.  Og asbestfibrene som er helsefarlig er så små at de må ha spesialmikroskop for å studeres. Teknisk sett burde det vært fult mulig å lage en enkel medisinsk test som kunne gi inndigaskjon om man har asbest i kroppen, eksempelvis ved nøye studier av hvordan immunsystemet reagerer på asbestfibere, alt for lite forskning er gjort her.

Litt lesestoff her

http://www.husfilosofen.no/2009/06/29/asbest-i-drikkevann-ufarlig/

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/04/462740.html

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/asbest-i-drikkevann-kreftfremkallende-iii-1.431602

Det er ikke kreft jeg ført og fremst tenker på, men derimot faren for at asbest i drikkevannet kan skape kronisk sykdom som legene ikke finner ut av årsaken til. Nyere forskning viser at asbest kan gjøre at deler av immunforsvaret stopper å fungere som det skal, samt peker i retning at man kan få auto immune sykdommer.

Det finnes pr i dag heller ingen kjent måte å fjerne de mikroskopiske asbestfibrene i kroppen.

Mesteparten av vannet i husholdningene drikker man heller ikke, men bruker til å dusje, vaske tøy, vaske hus. Når vannet fordamper blir asbestfibrene fri til å sveve rundt i luften. Vi snakker om mikroskopiske partikler som ikke kan ses med øye uten svært godt mikroskop.  Det er velkjent at å puste inn asbestfibere er farlig, myndighetene har bare ignorert dette siden de mener mengdene er for små. Igjen bare synser de. Men her er det snakk om at man kanskje puster asbestfibere hver dag i flere 10 år. Nyere forskning har vist at asbest er langt farligere enn man trodde selv ved små doser.

Faktum er at hundretusener av mennesker i Norge har blitt eksponert og fortsatt blir eksponert av asbestfibere og at myndighetene har bagatellisert problemstillingen gang på gang. Dette på tross av at mer og mer forskning antyder at asbest i drikkevannet kan være svært helsefarlig. Og igjen de fleste av disse studiene fokuserer kun på kreft, alt for lite forsking er gjort på asbest i drikkevannet med tanke på andre mulige helseplager det kan medføre.

Jeg ser tilbake med grøss og gru når jeg i min ungdom ble hjernevasket med at i Norge har vi verdens reneste vann. Ja det har vi kanskje, men hjelper lite når vi frakter det rene vannet i asbestsementrør frem til krana.

En lege jeg pratet med i utlandet som også fokuserer på metallforgiftning mener det er galskap at man ikke har fjernet asbestsementrørene i Norge for flere ti år siden. Men i Norge tenker jo staten alt ut for oss, og har gang på gang på gang gjort mega tabber som har trolig medført at ti tusner har fått uforklarlige helseproblemer.

Hva kan man gjøre, man kan finne ut om man har asbest i drikkevannet i sin kommune. Selv om man ikke lenger har det kan det være at man har blitt eksponert for asbest i mange år før de skiftet rør. Vel uansett gjelder det jo å unngå enda mer asbest eksponering enn det man eventuelt alt har blitt påført av helsemyndigheters totalt innkompetente helsepolitikk.

De fleste kommuner måler ikke engang jevnlig for asbestfibere i vannet. Dette kan være en av tidenes største miljø og medisinske skandaler. Helt ufattelig at så mange godtar dette.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Asbest drikkevann

Gift
This post was updated on .
Her er en relativt ny forsknings studie som mener at asbest trolig også kan være årsak til flere autoimmune sykdommer. Men som studien påpeker har det meste av forskningen dessverre kun fokusert på kreftstudier, det er først nå man har begynt å skjønne at asbest kan gi auto-immune sykdommer. Vel de auto-immune sykdommene er trolig kun symptom på at man har giftstoffer i kroppen, det kan være tungmetaller (fra amalgam), bly, eller ja asbest burde nok også kommet på lista over ting myndighetene straks burde finne ut mer om

"Asbestos exposure in general, or exposure to specific fibers, may be associated with distinct autoimmune pathologies and serological responses that fall outside standard diagnostic criteria. This presents a unique challenge for epidemiological studies that often rely on medical records, physician assessment, death records, or other documentation to assess clinical endpoints. Nevertheless, the data summarized here provide compelling evidence of an association between asbestos exposure and autoimmunity"

http://www.hindawi.com/journals/ad/2014/782045/

Norske helsemyndigheter har totalt ignorert den enorme risikoen ved å la drikkevannet vårt blitt transportert i asbestsementrør. Noen kommuner har skiftet ut alt av asbestsementrør, andre kommuner har fortsatt mye asbestsementrør. Og mange har jo også bodd i flere kommuner, samt drikker vann på flere steder, hjemme, på jobb osv.

Kreftilfellene er mulig bare toppen av isfjellet når det gjelder asbest og sykdommer. Kroppen har store problemer med å fjerne asbestfibere. Helsemyndighetene burde ha spurt seg hvordan de tror dette ikke kan skape autoimmune sykdommer?

Interessant er også at de fleste typer asbest inneholder også metaller som magnesium og jern, men bundet sammen med silikater og andre atomer. Utrolig lite er forsket på med tanke på å prøve å bryte ned eller ufarligjøre asbest molekyl strukturen.Det minner om totalt innkompetanse at helseledelsen  

1. over lang tid gikk gode for at kvikksølv (i kombinasjon med annet metall i form av amalgam) kunne bli bruk i tennene på folk. Man viste alt at kvikksølv var en av de farligste stoffene som finnes.

2. har godtatt og fortsatt går god for betydelige mengder asbest i drikkevannet. Dette er helt katastrofalt og viser totalt innkopetanse!

Listen er mye lengre og gang på gang ser man at helseledelsen gjør ekstremt store feil og tviholder på at ekstremt farlige substanser ikke er farlige. Helseledelsen benytter ikke føre var prinsippet som de faktisk er lov pålagt og bruke. For substanser som er kjent ekstremt farlige venter de i mange ti-år på at det skal foreligge masse forskningsrapporter som viser helsefare snarere enn å straks få slutt på farlig bruk av de.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Asbest drikkevann

Gift
This post was updated on .
In reply to this post by Gift
Den norske fyrvokter undersøkelsen konkluderte med at asbest i vannet trolig økte faren for kreft i magen

"The results support the hypothesis of an association between ingested asbestos and gastrointestinal cancer risk in general and stomach cancer risk specifically."

http://link.springer.com/article/10.1007/s10552-004-7844-1

"funnene vi har gjort stemmer med hypotesen om at asbest i drikkevann kan medføre økt risiko for kreft, har overlege Kristina Kjærheim i Kreftregisteret uttalt"

http://www.namdalsavisa.no/nyhet/naroy-fjerner-farlig-asbest/s/1-75-2968979

En rekke komuner frakter fortsatt drikkevannet i asbestsementrør, og helseledlesen (folkehelseinstituttet og matilsynet) går fortsatt gode for asbest i drikkevannet på tross av betydelig forskning som nå viser stor overveidende sannsynlighet for at asbest i drikevannet kan være eget farlig for helsen. Dette er helt skandaløst!  

En 2015 studie fra USA fant også betydelig sammenheng mellom asbest i drikkevannet og økt fare for kreft (PS crocidolite er en betegnelse på en av typene av asbestfibere som har vært benyttet i byggematerialer etc.)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25958631

Kreft kan komme 20 til 40 år etter eksponering og kan være den toppen av isfjellet når det gjelder asbest relatert sykdom. Mange får kanskje også ikke kreft, men kan være utsatt for kroniske sykdommer.

Nyere forskning (på dyr) antyder at asbest kan gi kronisk inflamasjon, samt insulin resistence (som kan medføre diabetes), nyresykdom osv.. Nyere forskning antyder også at asbest kan medføre autoimmune tilstander, dette burde man faktisk ha forventet. Hoved problematikken med asbest er jo nettopp at kroppen ikke klarer å bryte ned asbesfibrene, det blir derfor en evig kamp i kroppen.

en betydelig andel av befolkningen sliter også med tarmproblemer som  ofte diagnostiseres som irritabel tarm (denne gruppen har ofte også kronisk utmattesle med mere). Dette kan trolig ha flere årskaer, men det ville vel ikke vært så merkelig at dersom vannet man drikker (eller har drukket over flere år tideligere) innheolder millioner av asbestfibere pr liter at dette kan medføre slike problemer. Igjen helsemyndighetene har ikke gjort noe for å kartlegge mulig sammenheng her, alt de har sett på er et utvalg av studier på kreft. Og selv på kreft har de ignorert flere studier.

Ulike typer asbestfibre ser også ut til å kunne gi flere former iimmunsystem dysfunksjon ( immune dysfunction ). Asbest i drikkevannet er kanskje en av tidenes største medisinske skandaler.

Asbestsementrør ble brukt i en rekke land. I Norge får flere hundre tusen personer fortsatt asbest i drikkevannet hver eneste dag. Mange som ikke lenger har asbest i drikkevannetet lengre kan ha  blitt eksponert med asbestholid drikkevann i mange år siden gamle rør sakte er blitt skiftet ut. Mange kommuner har ikke skiftet ut asbstsementrørene før de har gått i stykker. Det er spesielt når asbestrørene blir eldre at de kan slippe ut store mengder asbestfibere i vannet. Hvordan kunne og hvordan kan helsemyndighetene ikke ta ansvar her?

Dette er tragisk. Man har vist i mange ti-år at asbest er ekstremt farlig.  På tross av dette ignorerte helseledelsen faresignalene fullstendig, de sa og sier fortsatt at det er helt trygt med asbest i drikkevannet.