Bestille DMSA fra England til Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bestille DMSA fra England til Sverige

Strawberrystar89
Hei alle sammen, er det noen som vet om det fremdeles mulig å få tilsendt DMSA til poste restante i Sverige-uten at det blir stoppet i den svenske tollen? Har fått tilbake svar på hårmineralanalyse og det har blitt påvist litt høye verdier av kvikksølv. Ønsker å begynne på kelatorbehandling men jeg har ikke resept på DMSA. Har heller ikke penger til å dra til en funksjonell lege.

:)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bestille DMSA fra England til Sverige

torsten
Ja, det skal gå fint.