Erfaring med bestilling av DMPS på nett?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Erfaring med bestilling av DMPS på nett?

annabanana
Hei,

jeg har planer om å bestille et par flasker med DMPS fra Living Supplements på nett (fra Sør-Afrika). Lurer på om noen vet om DMPS er klassifisert som legemiddel (finner ikke preparatet under forskriften om legemiddelklassifisering)? Har noen erfaringer fra denne nettbutikken? Og vet noen om andre nettbutikker man kan få tak i DMPS?

På forhånd takk!


Anna