Forbud mot innførsel av vitaminer i Norge

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Forbud mot innførsel av vitaminer i Norge

helsefrik
Hei,
Etter som jeg har forstått ble det forbudt å importere vitaminer fra utlandet fra 1. oktober.
Dette er katastrofalt for min del, og ønsker å spre info om Aksjon Fritt Helsevalg som skal demonstrere
mot dette foran Stortinget lørdag 17. oktober kl.13. Håper de får til et godt oppmøte!!

Se mer informasjon her:
https://www.facebook.com/aksjonfritthelsevalg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Forbud mot innførsel av vitaminer i Norge

TomBlom
Leste nettopp denne.

DET ER JO HELT SYKT?!!?!?!!

Noe er alvorlig galt med dette landet. ALVORLIG galt. Blærk! Merker det
knytter seg i magen. Skal jeg liksom bli nektet å kjøpe vitamin C som jeg
trenger etter å ha blitt kvikksølvforgiftet av den norske stat?

Her skal det graves dypt og protesteres høylydt, hoder bør rulle!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Forbud mot innførsel av vitaminer i Norge

TomBlom
In reply to this post by helsefrik
Da har jeg lest litt. Det er heller dyster lesning dessverre.

Med det nye regelverket blir alle produkter som inneholder vitaminer over en
maksimumsgrense regnet som legemidler. Så fort et tilskudd blir definert som
legemiddel er det praktisk talt umulig å få det inn til landet på lovlig vis.

Grenseverdiene er helt latterlig lave.
Vitamin C tilskudd på mer enn 200 mg er nå regnet som legemiddel.

En god nyhet er at mineraltilskudd fortsatt er lov å bestille. Forutsatt at de
er uten vitaminer eller inneholder vitaminer under maksimumsgrensene.


Maksimalt innhold av vitaminer per anbefalt døgndose:
A maks 1500 μg
C maks 200 mg
D maks 20 μg
E maks 30 mg
K maks 200 μg

B1 - Tiamin maks 2,4 mg
B2 - Riboflavin  maks 2,8 mg
B3 - Niacin maks 32 mg
B5 - Pantotensyre maks 15 mg
B6 - Pyridoksin maks 4,2 mg
B7 - Biotin maks 225 μg
B9 - Folsyre/Folat maks 200 μg
B12 - Kobalamin maks 9 μg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Forbud mot innførsel av vitaminer i Norge

TomBlom
This post was updated on .
In reply to this post by helsefrik
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Forbud mot innførsel av vitaminer i Norge

Gift
This post was updated on .
"Det blir ingen endringer for vitaminprodukter som har markedsføringstillatelse og er godkjent som legemidler i Norge. Disse vil fortsatt klassifiseres som legemidler."

så dette betyr vel at selv mange vitaminer med høye doser (doser over tilatt nivå på tilskudd i Norge) teknisk sett kan beslaglegges. Jeg kjenner i alle fall flere som har fått beslaglagt urtetilskudd og annet kosttilskudd og naturmedisiner i posten av tollen.

Det er jo helt utrolig at man i offentlig regi eksempelvis forsyner store deler av befolkingen med asbest i drikkevannet i mange kommuner, og dette med Grønt lys fra den statlige helseledelsen, samtidig som de beslaglegger urtetilskudd og helsekostprodukter som er brukt i tusenvis av år uten dokumentert helseskade.  Molboland de-lux!