Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

classic Classic list List threaded Threaded
43 messages Options
123
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Torstein
This post was updated on .
Hei,

Gikk til legen 2 ganger for å måle verdier av kvikksølv, tok blod og urin prøve. Målte 2 ganger, før og etter en 3 dagers DMSA/ALA kur.

Svaret kom med betegnelsen U-Kvikksølv og B-Kvikksølv, antar dette betyr U=Urin? og B=Blod?

MÅLING 1
Hadde ikke brukt DMSA/ALA på 2 måneder.

Måleresultat:
Verdiene var under 5, herav ikke målbart.

MÅLING 2
Før blod/urin prøve tok jeg en runde med DMSA/ALA.
Dosering = 50 mg DMSA og 60 mg ALA hver 3dje time. 22 doseringer, deretter
Dosering = 100 mg DMSA og 120 mg ALA hver 3dje time. 4 doseringer
Totalt sammenhengende 26 doseringer, litt over 3 døgn.
Blod og Urinprøve tatt 2 timer etter siste dosering.

Måleresultat:
U-Kvikksølv 6  
B-kvikksølv er så vidt jeg klarer å tolke ikke målbart (upresis utskrift)
Hvis U står for Urin har jeg utslag i urinen, finner det da merkelig at jeg ikke har utslag i blodet (hvis B-Kvikksølv står for Blod). Trodde det først gikk i blodet, deretter fordelte seg til urinen og avføringen? Dette slik å forstå at det kvikksølvet de fant i U rinen må ha vært innom B lodet først?


Vel, verdiene var ikke høye.
Men var viktig for meg å få konstatert at det skjer en utskillelse under/etter 3 dagers DMSA/ALA kurene. Noe resultatet bekreftet så langt jeg forstår det?
U-Kvikksølv: Før DMSA/ALA = under målbare grense 5 (dvs 0 til 4), Rett etter DMSA ALA = 6  Noen andre som har målt?
Hvilke verdier fikk du?

Vet du forskjellen på U-Kvikksølv og B-Kvikksølv?

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Torstein
Ingen som har noen måleresultat å dele?

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Pingvinen
Urin: 81 (referanse <50)
Blod: 8 (referanse <50)
Kvikksølv/kreatinin ratio urin 6 (referanse <8)

Ifølge legen var dette klassiske prøvesvar på kronisk kvikksølvforgiftning.
Når man utsettes for kvikksølv i f.eks. industrien, vil kvikksølvet i blod bli høyt først.

Når det siver jevnt og trutt kvikksølv fra amalgamen er det i urinen man finner det.

Var iallefall slik jeg ble forklart det.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Noamalgamper
In reply to this post by Torstein
Hei
Hvis ditt hovedproblem er kvikksølv i hjernen og du har avgiftet over lengre tid så vil du ikke få utslag på kvikksølv i urin eller blod.
Vi snakker da om ekstremt små verdier som kommer ut i blodbanen men som gir enorme problemer for hjernen.

Per
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Miramarmora
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Pingvinen
Dette er ingen dyr prøve for meg som pasient;
privatlegen skrev rekvisisjon og prøven ble tatt på det lokale legekontoret og så sendt til Fürst for testing.
Siden jeg har frikort, kostet det meg altså ingenting og få teste.
Jeg vil tro, uten at jeg vet det sikkert, at det er litt lettere og få kvikksølvforgiftning akseptert hos leger og omverdenen enn om man ikke har prøvene.
Blir noe av det samme som ved lavt stoffskifte; prøver i grenseland, selv med tonnevis av symptomer, blir ofte ikke akseptert av legene.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Mettemor73
In reply to this post by Torstein

Hei,

De siste prøvene mine viser følgende:

Blod:   B-Kvikksølv på 62     referanseområde: <50
Urin:    U-Kvikksølv på 6      referanseområde: <50

I blod har kvikksølvet vært stigende siden jul. Jeg har ikke startet med avgiftning enda, men
skal starte opp med dette i løpet av neste uke i henhold til Cutler sin protokoll.
Har bare drevet med sanering til nå, dvs. de siste 8 mnd.

B-Kvikksølv viser hva som befinner seg i blodbanene akkurat når prøvene blir tatt, mens U-kvikksølv viser
hvor mye vi klarer å skille ut av kroppen via urin. Det er tydelig at jeg ikke skiller ut godt nok, og forstår at jeg bør komme jeg raskt igang med DMSA for å få ned nivået (tror jeg da). Uansett så vet jeg fortsatt ikke hvor mye kvikksølv som ligger lagret rundt i fettvevene i kroppen, og jeg vil vel ikke oppdage dette før jeg er i gang med avgiftning.  Huff, som jeg gruer meg :-/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Svein
In reply to this post by Torstein
Har fått analysert urinprøve med tanke på kvikksølv / tungmetallbelastning. Her ble det vurdert på bakrunn av porfyriner. Økte porfyriner og spesielt precoproporphrin gir mistanke om kvikksølvpåvirkning.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Argyros
In reply to this post by Torstein
Hei

Jeg har kun én tann med amalgam, som ble erstattet (dårlig) en gang i 2009/2010 eller kanskje tidligere. Har derimot genetisk anlegg for (og faktisk) dårlig metylering samt mulig SOD2 problematikk (viktig antioksidant), født av mor med munnen full av amalgam, og oppvokst sted med høyt kvikksølvnivå i fisk og skalldyr med bestefar som fisket.. Hadde EBV (Mononukleose/kyssesyke) tidlig 2012, og gikk ned 8-9 kg, som mulig kan ha løsrevet mye akkumulert kvikksølv... Har etter kyssesyken slitt med postviral utmattelse (samme helsekode som ME/CFS) og for tiden 100% ufør og veldig aktivitetsbegrenset og symptomfull..

Jeg målte i desember 2013:
B-Kvikksølv: 62 nmol/L (ref <50)
U-Kvikksølv: Ikke målt
Hår-Kvikksølv: 2,4 ug/g (ref <0,80 ug/g)

Begynte med tiltak for bedring av tarmflora og metylering, med hjelp fra lege.

April 2014:
B-Kvikksølv: 15 nmol/L (ref <50)
U-Kvikksølv 6 nmol/L (ref <50)


Juni 2014:
Venter fremdeles på disse, kan oppdatere når det kommer

Har nå begynt med 25 mg DMSA, denne uken, men fikk en del symptomer og spesielt halsinfeksjon som gjør at jeg lurer på om jeg fremdeles skiller ut kvikksølv fra tanna..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Miramarmora
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Argyros
Beklager trådavsporingen, skal ta det kort: Er det hos tannlegen man kan få målt galvanisme i munnen, eller et enkelt måleinstrument man får kjøpt på Clas? :-/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Miramarmora
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Torstein
This post was updated on .
In reply to this post by Torstein
Takk til alle som har lagt inn sine målte verdier i denne linken!!!

Fant denne fra "arvema" (se nederst), legger den til her for å få flere

En kort kommentar til Per:
Hei,
Ja, tenker at mitt hovedproblem er kvikksølv som har festet seg i hjernen. Er derfor glad for å se de små kvikksølvverdier som kommer ut av urinen. Har ikke tatt et stort antall runder med ALA/DMSA, men det er 20 år siden jeg fjernet mine 11 amalgamfyllinger (så trodde jeg var fri for kvikksølv).

En kort kommentar til Miramarmora:
Hei,
Jeg finner det motiverende å se beviset svart på hvitt at det kommer kvikksølv ut av kroppen etter en runde med ALA og DMSA. Antar andre også kan bli motivert av dette.

En måling koster lite, en urin(blod) prøve hos fastlegen som sendes videre for kontroll.
Det er bare å be fastlegen teste dette, om legen prøver å snakke dette vekk: Si at du skal teste blod og urin for kvikksølv (så blir det gjort).----------------------------
arvema
Reply | Threaded | More  
Selected post Apr 12, 2014; 12:09pm
Re: Normale blodprøver
arvema
16 posts
       
In reply to this post by Evita
Den maksimale normalverdien for kvikksølv i blodet er jo angitt til 50 hos Fürst. Dette er en veldig høy verdi og trolig vil mange som har verdier høyere enn 5 ha problemer med kvikksølvforgiftning. Så 'normale' blodverdier er ingen rettesnor. I tillegg er jo Cutler og andre kvikksølvkyndige enige om at blodverdiene i seg sier lite.

Uansett er det tankevekkende at i New York må alle som måler en blodverdi på mer enn 5 rapporteres inn til et statlig helsedirektorat. (link)

Jeg hadde en blodverdi på 35 før jeg begynte på DMSA. Etter 3 måneder var jeg nede i 15. Da begynte jeg med ALA og kom snart opp i 48. Nå etter ca ett år med DMSA og ALA er jeg nede i 15 igjen. Så kvikksølvet går langsomt ut – i hvert fall synker blodverdiene.

Mitt inntrykk er at kvikksølvverdiene på blodprøvene mens du avgifter gir en god pekepinn. Jeg tar alltid blodprøvene siste dag i ‘runden’ slik at jeg kan sammenligne.

Min erfaring er at formen stemmer ganske bra overens med de målte kvikksølvverdiene i blodet. Jo lavere verdier, jo bedre form.

Urinverdiene av kvikksølv sier mest noe om hvor mye du skiller ut. Derfor er det bra med noe kvikksølv i urinen under avgifting. Jeg har hatt ca 8 som urinverdi hele veien.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Torstein
In reply to this post by Torstein
Link som omtaler Referanseverdier for Kvikksølv i Blod
Normalt nivå i Blod vil være
Fra 0 ng/mL
Til  9 ng/mL

(Mellom 0 og 9)

http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8618

Reference Values

Normal: 0-9 ng/mL

Reference values apply to all ages.
Interpretation


Normal whole blood mercury is usually <10 ng/mL.

 

Individuals who have mild exposure during work, such as dentists, may routinely have whole blood mercury levels up to 15 ng/mL.

 

Significant exposure is indicated when the whole blood mercury is >50 ng/mL if exposure is due to alkyl Hg, or >200 ng/mL if exposure is due to Hg(+2).
Cautions

To avoid contamination during specimen collection, it is essential to follow collection procedures as outlined in Trace Metals Analysis Specimen Collection and Transport in Special Instructions.

 

High concentrations of gadolinium and iodine are known to interfere with most metals tests. If either gadolinium- or iodine-containing contrast media has been administered, a specimen should not be collected for 96 hours.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Torstein
In reply to this post by Torstein
MÅLING 3
Før blod/urin prøve tok jeg en runde med DMSA/ALA (3 døgn).
Dosering = 100 mg DMSA og 100 mg ALA hver 3dje time. 23 doseringer.

Blod og Urinprøve tatt 6 timer etter siste dosering.

Måleresultat:
Urin-Kvikksølv - Ikke målbart  
Blod-Kvikksølv = 10 


... Håper tallet 10 betyr "10 mindre i hjernen"
Forstod ikke helt hvorfor Urinverdien ikke var målbar, er det i blodet, så bør det vel komme i urinen?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

arvema
På siste måling, etter ca 1,5 år med avgifting, var mine verdier 5 i blod og 7 i urin. Dette er virkelig en seier for meg som begynte med blodverdier på 35 før avgiftingen startet og var oppe i 48 den første tiden etter at jeg begynte med ala.

Men, problemet er at formen ikke har steget i takt med at kvikksølvverdiene i blodet har gått ned. På mange måter er jeg mer trett og utmattet nå enn tidligere i avgiftingen. Har noen erfaring med hvordan formen henger sammen med kvikksølvverdiene?

Tidligere synes jeg å merke at formen ble bedre når kvikksølvverdiene gikk ned. Men, nå, som verdiene virkelig er lave, få føler jeg meg skikkelig elendig.

Angående 0 kvikksølv i urinen. Dette ville jeg undersøkt nærmere. Hos meg har urinverdiene vært stabilt på 7-8 hele veien under avgiftingen. Jeg mener at jeg har lest på et intensjonalt forum at det er viktig å følge med på urinverdiene, og om nødvendig finne ut av hvorfor utskillingen ikke går som den skal.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Odda
In reply to this post by Torstein
Noen her beskriver hvordan prøvene er tatt (i forhold til DMSA/ALA-inntak i forkant), men andre ikke. Dette er vel avgjørende i forhold til prøveresultater (og for å kunne sammenligne egne prøver fra gang til gang)? Hvordan bør en slik prøve gjøres for å få et mest mulig riktig/nyttig resultat?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

arvema
Min lege er nøye på at jeg alltid tar prøven siste dag i en runde med dmsa/ala. Jeg tar nå 200mg ala og 100 mg dmsa i 6 dager, deretter 8 dagers pause. Slik kan jeg begynne ny runde på en fast ukedag, annenhver uke.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Krabben
In reply to this post by Torstein
Jeg fjernet fyllingene mine for 3 år siden. Jeg har aldri hatt utslag på kvikksølv, i verken blod, urin, og hår før nå plutselig.
Jeg hadde store utslag på bly og aluminium, men det har jeg fått kraftig ned nå.
I vår var plutselig kvikksølv 7, og som sagt den har alltid vært under 5 tidligere.
Så jeg tok en prøve for en ukes tid siden, og da var den 8. Jeg håper at dette betyr at jeg omsider har satt kvikksølvet i sving.
Jeg bruker ikke Cutler's protokoll, men Spirulina, Chlorella, og rå egg.
Eggene blir selvsagt tilberedt, og ikke drukket som Rocky gjør det.Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Har du målt kvikksølv i blod/urin? Hvilke verdier Hg fikk du?

Torstein
In reply to this post by Odda
Hei Odda,
Enig, det er avgjørende å opplyse om det er tatt DMSA eller ALA i forkant av prøven. Ellers blir det hummer og kanari. Ikke alltid så lett å få ting samkjørt. Tar gjerne imot forslag til en standardisert måte å gi disse opplysninger på (slik at folk lett kan sammenligne).
123