Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

classic Classic list List threaded Threaded
25 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

GjørDetSelv
Er det egentlig Hg? Flere diffuse sykdommer kan forklare det jeg og andre spekulerer i om skyldes Hg, f.eks. Sjøgren's syndrom.  Likevel er vi (tidvis) overbevist om at avgifting er tingen... Kanskje lurer vi oss selv?  Kanskje lider vi bare av sykdommer som er "diffuse" og vanskelige diagnostisere, som f.eks Sjøgrens, ME, Fibromyalig etc.  Disse kan gi mange av de samme symptomer som vi tillegger Hg:
 http://www.hopkinssjogrens.org/disease-information/sjogrens-syndrome/neurologic-complications/

Selv har jeg avgiftet med DMSA og ALA et par år og var oppe i høye doser, men det er noen år siden.  Er idag bedre, men ikke frisk.  Er usikker om avgiftingen egentlig gav meg noe, men innbiller meg at ALA uansett av virket positivt på immunforsvar/balanse.  Jeg er ikke overbevist om om virkningen av evt. videre avgiftning, og har ikke funnet overbevisende tester jeg kan stole på.  

Selv en provosert urintest analysert i Tyskland oppfatter jeg som useriøst tolket og overdramatisert; Lab'en jukset med tilbakemeldingen, og brukte referanseverdier for uprovoserte urinprøver.  Ja, det var Hg i urinen, men innenfor det en finner i 90% av befolkningen som tar en tilsvarende provosert test.   Dette innrømmet de til slutt i epost når jeg konfronterte dem med referanseverdiene i rapporten fra lab'en.  

Jeg har etter dette benyttet en privat nevrolog for en "second opinion".  Etter en to års tid, og utallige tester og utredninger, antar nevrologen at nevrologisk Sjøgrens er mest sannsynlig årsak til plagene.  Selv om jeg ikke oppfyller alle vitenskaplige kriterier (har 4 av 5 kjennetegn).  Så det er litt usikkerhet her også.

Jeg er villig til å gi Hg-avgifning en ny sjangse, men bare dersom jeg klarer å finne en vitenskapelig, gjentakbar test som kan sannsynliggjøre at jeg har mer Hg i kroppen enn vanlig.  Er det noen i dette forumet som vet om slike relativt pålitelige tester?  Hvordan vite at en bør starte Hg-avgifting? Hvordan vite når en bør stoppe?  Det bør vel finnes en vitenskapelig indikator/test "et sted der ute" dersom vi skal tro at det er nok hold i slik avgifting?

Jeg er svært takknemlig for tips om slike tester!!

Hvis ikke, er det sannsynlig at jeg velger å parkere Hg-teorien, og gå for en mer tradisjonell tilnærming...  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Torstein
Hei, ikke et svar på dine spørsmål, kun mine tanker som en feedback til ettertanke: 

Hvordan sikkert vite om Hg er synderen?
Pr tidspunkt er det ingen som kan si med sikkerhet at Hg er synderen. Når en med sikkerhet sier dette, antar jeg ingen på denne kloden ønsker å ha en kvikksølvfylling i munnen.

 Lurer vi oss selv?
Antar det finnes mange som lurer seg selv til å tro at «kvikksølv er årsaken til alt». Kvikksølv er definitivt ikke årsaken til alle problemer.

…en vitenskapelig, gjentakbar test som kan sannsynliggjøre at jeg har mer Hg i kroppen enn vanlig:
Jeg har aldri hørt om en slik test som kan utføres mens jeg lever. Flere slike tester er gjort på døde personer: Resultatet er at jo flere amalgamfyllinger, jo mer kvikksølv finner de i hjernen.

Hvorvidt dette kvikksølvet i hjernen har noen praktisk negativ effekt, det er det ingen som kan svare deg på med sikkerhet. Her kommer troen inn i bildet, hva tror du?

«Vanlig» er også et begrep med store slingringsmonn.

Vanlige kvikksølv verdier for en som ikke har amalgamfyllinger er at en ikke finner kvikksølv i blodet.
 Vanlige kvikksølv verdi for en som har mange amalgamfyllinger kan for eksempel være tallet 20.

De lærde strides om det er farlig å ha litt kvikksølv i blodet (eller i kroppen).

Dette er det jeg vet:
Jeg har hatt mange amalgamfyllinger, herav vet jeg at jeg har mer kvikksølv lagret i kroppen enn personer som ikke har hatt amalgamfyllinger. Dette vet jeg fra de mange obduksjoner som er utført på døde mennesker.

Dette er det jeg tror:
På en forenklet måte tror jeg at kvikksølvet i kroppen min fungerer som «kryptonitt« på Supermann. Det svekker noen av kroppens intrikate funksjoner. Når noen funksjoner er svekket, kan dette medføre en mengde ukjente problemer som kroppen ellers hadde fikset selv.

Om jeg sammenligner meg selv med en båt som lekker grunnet mange hull i skroget:
Kvikksølv er ett av de større hullene, får jeg tettet det, så blir det lettere å lense/øse båten.

Meget mulig at fjerning av kvikksølv i kroppen ikke klarer å redusere allerede etablerte skader, men kanskje det hindrer nye/økte? Hvem vet?Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Torstein
In reply to this post by GjørDetSelv
Har du hatt amalgamfyllinger?

Hvis Ja:
Hvis du noen gang blir usikker på om du faktisk har kvikksølv i hjernen
... så kan det være greit å lese denne obduksjonen av 30 hjerner (utført i Norge).  

En obduksjon av 30 døde personers hjerne + annet.
Jeg har vist til denne undersøkelse tidligere:

Konklusjon:
Har du amalgamfyllinger, har du kvikksølv i hjernen!
Den total mengde kvikksølv i bakre nedre del av hjernebarken, hypofysen og skjoldbruskkjertelen var sterkt assosiert med antallet dentale amalgam flater på tidspunktet for død.

Ser ut som at obduksjonen ble utført i Bergen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17931423


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Asteroide
This post was updated on .
In reply to this post by GjørDetSelv
Jeg støtter det Torstein skriver. Jeg vil også legge til at selv om man har andre diagnoser som Sjøgrens, ME og Fibromyalgi, så kan det være tungmetallforgiftning som har forårsaket disse. Så det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom andre diagnoser og Hg-forgiftning.

Jeg var hos Oliver Weiss i Tyskland for avgiftning, se bmhelse.no. Alle de andre norske som var der samtidig hadde mange diagnoser, bla annet Sjøgrens. Oliver mente at for mye gift i kroppen var årsak til diagnosene.

Det finnes ingen sikker test for å avsløre tungmetallforgiftning. Men jeg fikk ett godt inntrykk av Olivers testmetode med Deltascan. Denne "avslører" også alle diagnoser du har eller står i fare for å utvikle. Men den er selvfølgelig ikke akseptert av det konvensjonelle helsevesenet.

Han har testdager i Oslo, så du trenger ikke reise til Tyskland. Du kan jo se om maskinen gir deg treff på Sjøgrens.

Selv tålte jeg ikke avgiftningen i Tyskland og måtte avbryte. Har siden brukt DMSA/ALA m.m.


   


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Pekd
In reply to this post by GjørDetSelv
Vi vet at kvikksølv er ekstremt giftig og at kvikksølv lekker fra amalgamfyllinger.

Vi vet de klassiske symptomene på en kronisk kvikksølvforgiftning, og hvordan en kronisk kvikksølvforgiftning forløper.

Vi vet og hvordan kvikksølvforgiftede responderer på avgiftning.

Og med dette som utgangspunkt er det som regel grei skuring å diagnostisere en kvikksølvforgiftning.

Det finnes ingen 100% objektive tester for å stadfeste om en er kvikksølvforgiftet eller ikke, og det må en forholde seg til.

Og kun skulle behandle sykdom basert på vitenskapelige "objektive" tester vil være å lure seg selv, da sannheten er at det ofte ikke finnes gode vitenskapelige "objektive" tester. I mange tilfeller vil testene i beste fall være veiledende for behandling.

Du kan for eksempel ha alle symptomer på lavt stoffskife, men "objetive" blodprøver som viser at du ligger innenfor normalen, og ikke skal ha problemer med lavt stoffskifte.

Du velger allikevel å prøvemedisinere. Så godt som alle symptomer bedres under prøvemedisineringen, men du får da litt unormale blodverdier.

Ville du ha fortsatt med medisineringen, eller ville du ha stolt på de "objekte" blodprøvene? Til informasjon vil en lege utdannet i Norge følge blodprøvene, mens en lege utdannet i Sverige ville symptombehandlet..

Dette er et eksempel på en veldig vanlig diagnose som vi er elendige til å behandle her i Norge. Dette grunnet det faktum at vi er velsignet med et veldig konservativt ortodoks medisinsk miljø som setter "objektive" tester foran sunn fornuft.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

GjørDetSelv
In reply to this post by GjørDetSelv
Takk for interessante refleksjoner.

Jeg fjernet mine amalgam-fyllinger for ca 15 år siden, etter å ha snublet over den legendariske norske nettsiden til Christer Buschmann om Hg-avgiftning (finner ikke websiden lenger).  Da hadde jeg hatt to perioder med varierende plager fra nervesystemet, uten noen medisinske holdepunkter om årsak ut over sannsynlig autoimmun respons.

Jeg leste meg opp på bl.a. Hg og amalgam-teorier, inkl. Cutler sin bok.  Mine 5-7 Hg-fyllinger ble deretter fjernet på 3 tannlegebesøk uten sikkerhetsutstyr, så jeg fikk sikkert i meg en del i prosessen. Men jeg fikk ingen spesifikk reaksjon på dette i ettertid.

Etter litt tid startet jeg med avgifting (DMSA+ALA, også en del koriander), mens helsetilstanden varierte, som regel over halvår/år, noen bedre -- noen verre.  Etter et par år med avgifting tok jeg en pause og fant ut at tiden var inne til å prøve å måle Hg-nivået i kroppen.  En provosert urinprøve fant jeg å være den beste tilnærmingen for dette, dvs. DMPS +ZnDTPA:2h (en tar DMPS og ZnDTPA som binder og skiller ut tungmetaller i urinen, mens en drikker litt gjenvlig i 2 timer og holder seg borte fra toalettbesøk, før en til slutt avlegger en urinprøve).  Dette ble analyser i Tyskland av Microtrace.de.  I deres standardrapport "lyste alt rødt", men jeg fant for ut at de opererte med grenseverdier for uprovoserte urinprøver.  Men etter en maildialog med laboratoriet innrømmet de feilen og jeg fikk tilsendt normalverdier (95% av et tilfeldig utvalg testpersoner) for DMPS +ZnDTPA:2h.  For Hg sin del, er denne på 95 mcg/g creatinine. Jeg ble målt til 16.  

Etter litt tenking bestemte jeg meg for at å være fornøyd med dette, og at videre avgifting kanskje var bortkastet.  En faktor her er den påkjenningen disse fremmedstoffene (DMSA og ALA) har på kroppen også om de ikke bindes til Hg, samt at en ødelegger søvnmønsteret og resitusjon når en må vokne og medisinere seg hver 3-4t om natten.  Jeg var også usikker på det totale utbyttet av avgiftingen, da tilstanden min varierte over tid.

Jeg fokuserte dermed heller på å prøve å finne et svar på resterende helseproblemer med hjelp fra leger. Det har vært litt av en runddans, med utallige tester, som har blitt utført på sykehus i nordnorge, på vestlandet og på rikshospitalet.  Jeg har fått dokumentert nerveskadene, med årsaken til disse (dvs. sykdomsprosessen som "tygger på nervene") er fremdeles ukjent.  Nevrologen holder nå Sjøgrens som mest sannsynlig, men jeg oppfyller likevel ikke alle håndfaste krav for å få denne diagnosen idag (mangler ett kriterum).

Jeg vurderer derfor å gi videre avgifting med tanke på Hg en sjangse, men er redd for å lure meg selv.  Det er fristende å klamre seg til håpet/teorien om en blir frisk av "noe så enkelt" som å avgifte videre, men jeg er en tviler, og kanskje har jeg tatt ut det som er av gevinster i denne retningen? (eller "tettet dette hullet i båten" som Torstein flott beskriver det)  Jeg har nok selv en hovedteori om at sykdommen er auto-immun, da jeg får markert forverring når immunforsvaret girer seg opp feks. ved en infeksjon.

Hva mener dere?  Kan en teste gjenværende Hg i kroppen på noen bedre måte?  Er Hg-nivået et reelt problem? Er 16 mcg Hg nok til å "rettferdiggjøre" belastingen på kroppen ved videre avgifting? Finnes det noen leger som assisterer ved slik avgifting (vil gjerne gjøre dette litt vitenskapelig).  Hvilke stopp-kriterier benyttere dere?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

GjørDetSelv
In reply to this post by Asteroide
Takk for svar!

Jeg sjekket nettsidene til Oliver Weiss og bmhelse.no -- dette er ikke noe for meg.
Det norske helsevesenet (DNH) er langt fra oppdatert i mange saker, og jeg forstår pasienter som finner og bruker LEGER med kunnskap som ikke er etablert praksis i DNH enda, men "ikke kul" om jeg bruker en krone på noe som ikke er vitenskapelig dokumentert.  Fysikk og kjemi (og tidvis psykologi) må ligge i bunnen av alle diagnose- og behandlingsopplegg som denne kroppen skal motta....
:-)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Torstein
In reply to this post by GjørDetSelv
Vedrørende det du sier om "tygger på nervene".

Kom til å tenke på denne videoen, har du sett den før?
https://www.youtube.com/watch?v=IHqVDMr9ivo

Forøvrig flott at du skriver mye om det du har vært igjennom. Nyttig å få høste litt fra andres erfaringer.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Torstein
This post was updated on .
In reply to this post by GjørDetSelv
Måling av Hg i kroppen.

Antar du har prøvd dette, men siden du ikke skriver noe om det, nevner jeg det:
Har du vært hos fastlegen og krevd å få måle Kvikksølv i Blod og Urin?
(Før og etter en runde med DMSA/ALA)

Ser at du har prøvd DMPS og sendt prøver til Tyskland, høres dyrt og tungvint ut. Fastlegen er billig.
Det er 15 år siden du fjernet ca 6 fyllinger. Det er 20 år siden jeg fjernet ca 12 fyllinger.
Når jeg tar en blod + urin prøve hos fastlegen, kommer svaret til slutt med «ikke målbart».
(Ikke målbart vil si at verdien er under 5)

Jeg kjenner flere som har fjernet alle fyllinger for mange år siden. De får også resultatet «ikke målbart».
Jeg kjenner flere som fremdeles har fyllinger og som har målt, de får målbart resultat.

Hvis du går til fastlegen og tar blod + urin prøve, så bør ditt resultat bli «ikke målbart» slik jeg ser det.

Etter at jeg så spiser DMSA/ALA i 3 døgn, deretter tar nye Blod/Urin prøver, så blir kvikksølvet målbart i blod og urin. For meg bekrefter dette at jeg har et «kvikksølv lager» i kropp/hjerne, hvor kommer ellers mitt nå målbare kvikksølv fra? (Det er som nevnt gjort mange obduksjoner av døde mennesker som har hatt amalgamfyllinger, så jeg lurer egentlig ikke på hvor det nå målbare kvikksølvet kommer fra.)

Har du tatt målinger i blod og urin hos fastlegen (uten at du først spiste DMSA/ALA eller DMPS)?

Har du tatt målinger i blod og urin hos fastlegen etter en 3 dagers runde med DMSA/ALA?Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Torstein
This post was updated on .
In reply to this post by Torstein
En kommenter til det du skrev øverst:
"Ja, det var Hg i urinen, men innenfor det en finner i 90% av befolkningen som tar en tilsvarende provosert test."

SPØRSMÅL:
Vet du noe om disse 90%?
Er det mennesker som har hatt amalgam i tenner, eller er det mennesker som aldri har hatt amalgam i tenner?

Jeg tror at 90 % av alle som frivillig tar DMPS og en slik provosert test har vært borti kvikksølv i en eller annen form, eller hva tror du, hvorfor skulle de ellers teste seg?
Jeg tror ikke det er lett å få noen som aldri har vært i kontakt med kvikksølv til å ta DMPS/ en slik provosert test, med mindre de får betalt som forsøkskaniner i en generell test av befolkningen i forskningsøyemed.


Selv om 90% av de som velger å gå til det skritt å ta en provosert test har samme kvikksølvlager i kroppen som meg, så betyr ikke det at jeg finner mitt nivå akseptabelt.

Noen lever gjerne greit med et lite kvikksølvlager, andre ikke. Hva om for eksempel kvikksølvlageret ikke plager folk før de utsettes for massivt stress/annet? Hva om stresshormoner trigger kvikksølvlageret i kroppen slik at det "aktiveres" og lager problemer? (kun en av mange mulige hypoteser).
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

helsefrik
In reply to this post by GjørDetSelv
Hei, For min del belager jeg meg på reaksjoner/symptomforverring ved inntak av ALA.

Merker du noe under/ mellom kurene? Hvis ikke ville jeg definitivt tvilt om dette hadde noe for seg...
Forøvrig er det vel ikke skadelig å innta ALA om du ikke har hg- problemet. Det skal jo både bl.a. beskytte lever og være en sterk antioksidant...

Har du tatt en hårmineralanalyse? Det er i alle fall en av testene som Cutler refererer til som jo dette forumet er tuftet på.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

GjørDetSelv
In reply to this post by GjørDetSelv
Takk for nye innlegg her

Dette er et vanskelig tema, og jeg setter pris på alle innspill og vinklinger.  Generelt skulle jeg ønske flere kritiske og utfordrene innlegg her på forumet.    Balanse er viktig.  Dersom en "hyper" opp dette sammen, og alle går i flokk, glemmer en lett å sjekke om kart & terreng / teori & praksis, passer sammen.  Men også flere konkrete historier og anbefalinger fra personer som har reddet helsen sin via Hg-avgifting er veldig interessant.  Det er mange som håper og tror på Hg, men det er de håndfaste resultatene i opplevd forbedring som er viktig.

Tostein; jeg har kun målt Hg i blod og urin hos fastlegen uten at jeg var under avgiftning. Takk for en skremmende video, forresten.

Pked: Jeg er enig, DNH kan fort bli en hemsko, men en bør ikke kaste vitenskapelige prinsipper over bord likevel. Der synest jeg Cutler har vært flink og dokumentert sine teorier godt. Det er viktig å være kritisk til hva og hvem en baserer helsen sin på.  Det finnes mye overtro og humbug der ute...

Jeg vurderer å begynne på en ny avgiftningsrunde, og gi Hg-teorien et nytt forsøk.  Men spørsmålene blir da: hvordan vite om det virker? når skal en slutte?  Takker for innspill på dette, og har laget en lite oppsummering:

Tanker om å basere seg på hvordan en føler seg ved inntak av ALA:
ALA er ikke nødvendigvis harmløst om du ikke har Hg i kroppen.  Det har dokumentert evne til å "booste" immunforsvaret.  Noe som kan være uheldig dersom dersom du har en auto-immun sykdomsprosess (feks MS, Sjøgrens, revmatisme etc.), da en får økt sykdomsaktivitet.  Hvordan være sikker på at det er frigjort Hg som gjør en dårlig av ALA? Det kan like gjerne være immunforsvaret sin respons på ALA en blir dårlig av.  Det er en grunn til at dette anses som legemiddel og ikke selges i Norge (dessverre).

DMSA har også en del bivirkninger som kan være individuelle, og en kan forveksle disse med en tro på at det er Hg som skilles ut som plager en.  http://www.felleskatalogen.no/medisin/forgiftninger/antidoter/dmsa-dimerkaptoravsyre-548071

Tanker om måling:
Håranalyse; Hmm... skeptisk (igjen), pga påvirkning av håret via ytre miljø og at Hg ofte skal være bundet i fettvev.  Normalverdier har også et visst tolkningsrom ser det ut til.  Vet kanskje litt for lite om det?

Blod og urinprøver hos fastlegen; jo jeg kan se verdien dersom en driver aktiv avgifting og klarer å finne målbare verdier da.  Normalt vil en jo ikke få utslag, fordi disse testene er utviklet for å detektere Hg-forgifting, dvs. store doser som fremdeles flyter rundt i kroppsvæskene.  Men jeg vil absolutt vurdere dette under en evt. ny avgiftingsrunde.  Det kan være interessant.  Takk for tipset Torstein!

Provoserte urinprøver: ja, dette er dyrt!  Men skal være "gullstandard" for testing av en rekke ulike tungmetaller slik jeg har forstått det.  Se bl.a. microstrace.de.  De oppgir også 95%-normalfordelings-verider, noe som bl.a. Furst og andre ikke har for provoserte tester.

Flere innspill?  Jeg mottar gjerne konstruktiv kritikk :-)  

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Torstein
I det store og hele enig med dine tanker i oppsummeringen GjørDetSelv.


Ellers:
"Men spørsmålene blir da: hvordan vite om det virker? når skal en slutte? "

Jeg vet ikke dette svaret, kanskje noen andre vet?
Mine tanker kort oppsummert:
Det er så mange som mener så mye om ting de egentlig ikke har greie på. De kan ha den yrkestittelen de måtte ønske, jeg tror ikke noen vet dette svaret om de så var øverste helsemyndighet i U.S.A.

Det er viktig å stole på sin intuisjon (tror jeg), jeg har en god følelse om dette. Så lenge jeg får frem kvikksølv i blod og Urin etter å ta en runde med DMSA/ALA, så vet jeg også at noe kvikksølv forsvinner ut av kroppen min. Dette motiverer til å fortsette.

Jeg tar nå 3 timers dosering på 100 mg DMSA og 200 mg ALA (800 mg DMSA pr døgn - 1600 mg ALA).
Dette produserer måleverdien 10 i blod og 10 i Urin.

Uten bruk av DMSA og ALA får jeg måleverdien = "ikke målbart".

Flott om du kunne opplyst om din måleverdi (antar du vil teste etter neste runde )


Andre ting som motiverer meg er for eksempel å høre denne karen si:
 Dr. Christopher Shade had 17 amalgam fillings removed
https://www.youtube.com/watch?v=lNDkbU6Gnuc

Etter 4 minutter og 40 sekunder forteller han om at han fikk energien tilbake.

Jeg liker også at han ikke umiddelbart forteller om noen mirakuløse forbedringer.
Du får imidlertid frem flere youtube videoer med Dr. Shade. Han tjener penger på sin metode, men jeg tror han er ekte.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Pekd
Gjørdetselv:

Har du noen referanser å vise til når du sier at ALA og DMSA kan fremprovisere typiske redistribusjons-symptomer hos personer som ikke er kvikksølvforgiftede?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Pingvinen
In reply to this post by GjørDetSelv
Jeg har fått målt urin og blod hos fastlegen (sendt til Fürst) uten at jeg har vært i noen avgiftning og har hatt for høye verdier i urin (hadde 81, mens det skal være mindre enn 50). Innenfor referanseområdet i blod, men altså helt klart målbart.
Jeg er stinn av autoimmune sykdommer og har etter råd fra legen ikke startet hverken med å fjerne amalgamfyllingene eller starte med noen aktiv avgiftning fordi helsa mi er for dårlig.
Skjønner ikke helt det med at dere prater om at det må måles før avgiftning og så etter provosering/avgiftning i tre dager.
Slår det ut uten at man provoserer, så er det vel rimelig klart at det er kvikksølv i systemet?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Sisyfos
In reply to this post by GjørDetSelv
Takk for en reflektert tråd folkens. Jeg deler så absolutt GjørDetSelv sine bekymringer om hvorvidt kvikksølv/amalgam faktisk er synderen,

Det er vanskelig å skille mellom hva som faktisk har positiv medisinsk effekt og hva som i beste fall bare er gode intensjoner. Det er antagelig mye medisinsk behandling som har god virkning, men som enda ikke er dokumentert godt nok til å inngå i en vanlig leges verktøykasse. Tilsvarende er det helt sikkert mye som er ren humbug og som, når det blir forsket mer på, også blir dokumentert som humbug.

I mangel på andre gode alternativer virker amalgamteorien såpass plausibel at jeg gir den et forsøk, dog ikke uten en god porsjon skepsis.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Pekd
Erfaringene vi har rundt amalgamfyllinger levner ingen tvil om at mennesker kan bli kvikksølvforgiftet av amalgamfyllinger. Det du eventuelt må se nærmere på, er om kvikksølv er det som gjør deg syk.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Asteroide
Hei Pekd! Jeg lurer på om du vet hvorfor noen føler seg bedre under en kur med DMSA? De første gangene jeg brukte DMSA fikk jeg en del negative symptomer, men etter hvert følte jeg meg bare veldig bra når jeg gikk på kur. Svært bra. Jeg går nå på ALA og DMSA. Det er DMSA som får meg til å føle meg bedre (ikke ALA). Jeg har målt kvikksølv etter en kur og det kommer nesten ikke ut noe som helst, rundt 4 i blod og så og si ingenting i urin. Føler du deg også bedre under kur med DMSA eller bare verre?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Pekd
Til å begynne med følte jeg meg dårlig både under og etter en avgiftningsrunde, men med noen svingninger. Etter hvert følte jeg meg alltid bra ved bruk av ALA eller DMSA. Jeg følte da at ting "løsnet litt" og normaliserte seg. Typisk følte jeg meg bra i 3-5 dager før jeg begynte å kjenne at avgiftningen tok på. Ved bruk av ulike tilskudd som vit-c, vit-e, selen etc,.. så kunne jeg holde lenger før jeg kjente at jeg burde avslutte rundene.

Avgiftningen flytter rundt på kvikksølvet, og det er i forbindelse med dette at vi føler oss bedre. Trolig lettes konsentrasjonen i områder som har utløst symptomer, og ting får for en liten periode normalisert seg, før kvikksølvet igjen får samlet seg i organet, vevet, etc,... som utløser symptomene.

Er kvikksølvet i hjernen og du er veldig sensitiv, så er det ikke så mye kvikkølv som skal til for å skape problemer. Utskillelsen av kvikksølv er og kjent for å svinge over lengre perioder, uten at jeg kan finne noen gode referanser på hvorfor akkurat det skjer.

Det vi vet er at kvikksølvforgiftede blir bedre av å avgifte med DMSA, og det selv om vi ikke greier å måle det i urinen. Hva som skjer vet vi ikke... Kanskje man måler på feil tidspunkt, og at det optimale tidspunktet vil variere fra individ til individ - det er mange spørsmål vi kan stille oss.

Vi alle reagerer litt ulikt, men med en del likhetstrekk, så jeg tror det er vanskelig å skulle gi noe konkret godt svar på hvorfor akkurat ett individ føler det han/hun gjør. Men spekulere kan vi jo:)

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hvordan sikkert vite om Hg er synderen? Lurer vi oss selv?

Asteroide
Takk for svar!
12