Nye nettsider, oppdateringer? Hallo, noen der?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nye nettsider, oppdateringer? Hallo, noen der?

TomBlom
Er det fortsatt liv i dere Per, Erlend og Kai? Mener å huske at det var mange år siden
dere skulle lansere en ny og oppdatert nettside. Vil samtidig etterlyse mer informasjon
rundt Noamalgam sine sider på fjesboken. Er det der alt skjer om dagen?

Mvh TomBlom som nettopp har fullført 2 døgn med avgiftning