Tannimplantat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tannimplantat

tomtom
Noen her som har erfaring med tann implantater ?
Vurderer å få satt inn 1 stk tann på stift i stedet for bro.
Allergiske reaksjoner mot titanskruer eller keramiske skruer tannkjøtt?
Skal inn der fjernet rotfylt tann har stått, fjernet for 2 år siden.
Erfaringer??