dosering av vitaminer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dosering av vitaminer

tipu
På nettsiden til noamalgam er det motstridende opplysninger om doosering av vitaminer for avgiftning.
For eksempel sink 15-25 mg på en side og 40 mg daglig på en annen. C-vitamin 500-1000 mg på en side og opp til 10 mg på en annen. E-vitamin 30-60 mg på en og 100-400 mg på en annen. Og hva med selen, skal det brukes eller ikke? Jeg blir litt i villrede, og jeg finner ikke noen andre nettsider som har anbefalinger. Kan noen hjelpe?
Og forresten - hvem står bak noamalgam? Er opplysningene der pålitelige?