langvarig uredning/behandling i utlandet?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

langvarig uredning/behandling i utlandet?

Øystein
Hei!

Er det noen her på forumet som vet om gode "retreater" i utlandet, som tilbyr grundig utredning/ oppstart av behandling av naturopatisk karakter (f.eks Cutlerprotokoll ift tungmetaller?).

Jeg er for tiden for syk til å "ta ansvar" for egen behandling i form av alle innkjøp av tilskudd og logistikk som trengs rundt dette...

Hilsen Øystein